eXpertGenealogy
Research Specialties
Try our new website
World  professional researchersWorld researchers
Europe professional researchers Europe researchers
United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland professional researchers UK researchers
United States of America professional researchers USA researchers
Research specialties
Products & Translation
Professional members
travel, archive research
Family record lookups
Create a family project
Specialty combinations
Maps of Genealogists
expertGenealogy home
Info for professionals
Contact
Genealogy Resources
Genealogy Databases
Surname Meanings
Family history search
AA Increase Text Size
eXpertGenealogy links
Websites for research
Bookmark to Favorites

Bookmark and Share

Follow on Twitter Become a Facebook Fan
Team Approach Limited
©2003-2015 Team
Approach Limited

All rights reserved

 
tabHistoric Videos tab  tab British tab  tab Irish tab  tab American tab  tab Historic Music tab

Kungssången

 1. Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!

2. O konung, folkets majestät
är även ditt: beskärma det
och värna det från fall!
Stå oss all världens härar mot,
vi blinka ej för deras hot:
vi lägga dem inför din fot -
en kunglig fotapall.

3. Men stundar ock vårt fall en dag,
från dina skuldror purpurn tag,
lyft av dig kronans tvång
och drag de kära färger på,
det gamla gula och det blå,
och med ett svärd i handen gå
till kamp och undergång!

4. Och grip vår sista fana du
och dristeliga för ännu
i döden dina män!
Ditt trogna folk med hjältemod
skall sömma av sitt bästa blod
en kunglig purpur varm och god,
och svepa dig i den.

5. Du himlens Herre, med oss var,
som förr du med oss varit har,
och liva på vår strand
det gamla lynnets art igen
hos sveakungen och hans män.
Och låt din ande vila än
utöver nordanland!

Family History Researchers