nedrud.net
Rune  Nedrud
Lerdalsgt. 34A
Strommen Akershus
Norway 1467
www.nedrud.net
Click to send email
+47 41519129

nedrud.net    Rune Nedrud

Researcher in NorwaySeveral articles in "Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift".
Research for the book "Slekter på gårder i Vardal og Redalen" av Per Braastad, 2008.
Transcribing of church registers for Vestoppland Slektshistorielags homepage and for FamilySearch.com
Scanning of The Norwegian Genealogy Society "Prestearkiv" (Clerical archive).
"Bibliotek – endringer og forbedringer", (the library - changes and improvements), Genealogen, nr. 1, 2008, s. 42–43.
«Publikasjoner på genealogi.no – digitale muligheter og rettighetsspørsmål»(Publications on www.genealogi.no - posibillities and copyrights(together with Carsten Berg Høgenhoff), Genealogen, nr. 1, 2009, s. 5–9.
"Framover i alle retninger, men mest i den digitale",(editors article) Genealogen, nr. 2, 2009, s. 4–5.
"Leiermål i Norge og Klara Larsdatters historie", Birth outside wedlock, the story of Klara Larsdatter), Genealogen, nr. 1, 2012, s. 22–31.
"Forsøk på forberedelse av artikkel og innspill til samarbeidsprosjekt. Avskrift av et skifte fra 1703 og et ønske om innspill til mulig senere artikkel i Norsk slektshistorisk tidsskrift. Skiftet på Bøygård i 1703", Genealogen, nr. 1, 2013, s. 65–71
The articles about Lauritz Weidemann, Anders Lysgaard, and Daniel Petersen» in Bjønnes, Anders (hovedred.). Eidsvollsmennene – Hvem var de?, Oslo: Slektshistorisk Forlag, 2014, s. 88–89, 92–93 og 202–203.
Kurshefte til bruk ved kurs i slektsforskning: Innføring i slektsforskning (Course booklet: Genealogy in Norway)
Släktforskning i Norge. Grundprinciper och användning av källor, (Genealogy in Norway) Solna: Sveriges Släktforskarförbund, 2015. ISBN 9789187676918.
«Moderne undervisning i et gammelt fag»,(Modern teaching in an old disciplin), Genealogen 1/2016, s. 47–49.
"Sikt- og sakefallslister i lens- og amtsregnskapene på 1600-tallet", (Judicial accounts in the 17th century), Genealogen nr. 2/2016, s. 27–32.
"Regnskapene for Akershus på 1600-tallet. Oppland 1: Hadeland Toten Vardal Biri Valdres Land Sikt- og sakefall 1612–1695",(Judicial accounts with registry) Oslo: Slektshistorisk forening, 2016. ISBN 9788293397052.
Regnskapene for Akershus på 1600-tallet. Oppland 2: Gudbrandsdalen Sikt- og sakefall 1606–1695,(Judicial accounts with registry) Oslo: Slektshistorisk forening, 2017. ISBN 9788293397069.